Med anledning av lite olika information som inkommit den senaste veckan finns ett behov från styrelsens sida att skicka ut ett sista Informationsblad.

MÅNADS AVIERNA

Riksbyggen är sena med våra avgiftsavier för januari månad. Dom är utskickade i slutet av förra veckan och ska komma i början av nästa vecka (v.51).
Hoppas att detta inte ställer till det för er. I så fall får ni ta kontakt med Riksbyggen, 0771–860 860, och be dom hjälpa er. Ni kan annars gå in på Riksbyggens hemsida (riksbyggen.se) och logga in under Kundwebb och se er kommande avi under Boendewebb.

PORTTELEFONEN

Vi har under en längre tid haft problem med att porttelefonerna inte fungerat tillfredsställande. Förra veckan var Tornstaden här tillsammans med en elentreprenör och återställde systemet. Nu fungerar det att ringa på båda portarna och även att svara/öppna inifrån lägenheterna. Det som återstår att klara av är överhörningen när någon ringer på porttelefonen och det ringer hos flera samtidigt. Detta är något som Tornstaden ännu inte har lyckats lösa. Den felanmälan ligger kvar och är även en anmärkning från 2- årsbesiktningen vilket ligger kvar för utredning.

PARKERINGEN

De av er som har parkeringsplats i garaget intill huset har fått ett brev från Apcoa i dagarna, angående digitala parkeringstillstånd, detta gäller bara de som har parkeringstillstånd liggande i rutan idag. DETTA GÄLLER ALLTSÅ INTE OSS. Avier för januari månad kommer att skickas ut senast v. 51. Är ni bortresta då eller inte har möjlighet att betala innan 1:e januari, är det OK att betala innan 15:e januari, utan tilläggsavgift, enligt Apcoa. Apcoa kommer dessutom att börja införa avgift för pappersavier fr o m 1: april. För att slippa detta kan ni ansluta er till e-faktura och autogiro. Då behöver ni inte oroa er för att missa någon räkning. Ni kan alltså bortse ifrån uppmaningen att registrera er för digitalt parkeringstillstånd!

TRAPPHUSEN

En liten påminnelse nu i dessa juletider. Det är inte tillåtet att ställa något material av brännbar karaktär i trapphusen. Det är lätt hänt att man ställer ut kartonger och annat pappmaterial i trapphuset – för att få bättre plats inne. Detta är alltså inte att rekommendera och inte heller tillåtet på grund av brandrisken det medför.

Styrelsen