Styrelsen är föreningens företrädare utåt och ansvarar för det löpande arbetet. Det innebär bland annat att ingå avtal med leverantörer för föreningens räkning och att ansvara för föreningens ekonomi. Styrelsen är föreningens verkställande organ medan föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.

Vi som arbetar i styrelsen är:

Ordförande Bo Gustafsson Läg. nr. 2301
Vice Ordförande Peter Gyllander Läg. nr. 1902
Sekreterare Lisbeth Vaahtera Läg. nr. 1602
Ekonomiansvarig Susanne Blom Läg. nr. 1502
Övrig ledamot Ulf Pettersson Läg. nr. 2104
Suppleant Barbro Sandelin Läg. nr. 2203
Suppleant Andreas Lökholm Läg. nr. 1901