Styrelsen är föreningens företrädare utåt och ansvarar för det löpande arbetet. Det innebär bland annat att ingå avtal med leverantörer för föreningens räkning och att ansvara för föreningens ekonomi. Styrelsen är föreningens verkställande organ medan föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.

Vi som arbetar i styrelsen är:

Ordförande Bo Gustafsson Läg. nr. 2301
Vice Ordförande Ulf Petersson Läg. nr. 2104
Sekreterare Christina Gyllander Läg. nr. 1903
Ekonomiansvarig Susanne Blom Läg. nr. 1502
Övrig ledamot Andreas Lökholm Läg. nr. 1901
Suppleant Andy Gustafsson Läg. nr. 2002
Suppleant John Lindskog Läg. nr. 2004