På Västra Eriksberg skapar vattnet, hamnen, varvshistorien och naturen förutsättningar för ett fantastiskt boende.

På Västra Eriksberg finns många parker och grönområden längs vattenbrynet och på kajerna. Störst är Färjesnäsparken som ansluter till Älvsborgsbron i väster. Färjenäsparken är även Norra Älvstrandens största park med stora gräsytor, lek- och idrottsplats, servering, promenadstigar och utsiktsplatser. Ända sedan utbyggnaden började runt millennieskiftet har allt talat för att Västra Eriksberg skulle komma att bli ett av de mest attraktiva bostadsområdena i Göteborg. Norra Älvstranden har på drygt 15 år utvecklats från tomma varvsområden till modern stadsbebyggelse. När de stora varven försvann och varvsepoken i Göteborg upphörde i slutet av 1970-talet fanns enorma outnyttjade markytor och tomma byggnader kvar. När förnyelsearbetet med Norra Älvstranden så smått startade i mitten av 1980-talet fanns cirka 300 bostäder då framförallt på Slottsberget, på det 250 ha stora området mellan Älvsborgsbron och Göta Älvbron.


Köpcenter och butiker

På promenadavstånd från Västra Eriksberg ligger Eriksbergs köpcenter med Coop, Systembolaget, Handelsbanken och några specialbutiker. I området och närområdet, framförallt vid Eriksbergstorget i öster, finns olika specialbutiker samt servicebutiker. Bensinstationer finns vid Eriksbergs köpcenter (CircleK) och på Sannegården (ingo automatstation). Ica Kvantum och ett antal specialbutiker finns likaså på promenadavstånd i Sannegårdshamnen.


Bank, post och annan service

Bankomat finns vid Eriksbergstorget och Eriksbergs köpcenter. Närmaste postutlämningsställe är vid Eriksbergs köpcenter. Fastighetsmäklare, tandläkare och privatpraktiserande läkare finns på Eriksbergsområdet. Älvstrandens bibliotek ligger på Lindholmen.


Skolor

Alla skolstadier finns representerade i närområdet. Här finns fyra grundskolor, varav en för rörelsehindrade barn och ungdomar, samt sex gymnasieskolor där några har specialinriktning som t ex Ester Mosessons Gymnasium. På Lindholmen finns Campus Lindholmen med IT-universitet och Chalmers. På Västra Eriksberg finns en 0-6 skola (Taubeskolan) på Platån.


Vårdcentral

På Eriksberg, Sjöporten 4 hittar du en ny och modern vårdcentral. Förutom kvalitetsmässig vård arbetar vårdcentralen med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet. Dessutom har de extra fokus på kvinnors hälsa med specialister inom olika områden. På Vintergatan 6 (Sannegården) är den senaste i raden av Vårdcentraler belägen.


Området och dess delar

Västra Eriksberg består av fem ministadsdelar som tillsammans bildar en harmonisk helhet. Området präglas framförallt av minnena från varvsepoken; stapelbädd 6, torrdockan och bockkranen, men också av Färjenäsparken i väster. Kvarteret Stapelbädden i öster, som får sin karaktär av de sluttande betongelementen i strandkanten, bildar övergång mellan den befintliga bebyggelsen på Maskinkajen och den runt torrdockan. Hamnkänslan runt torrdockan, liksom bockkranens storlek, är det som utmärker kvarteren i Dockan. De tre punkthusen i Backen tar upp bockkranens höjd och skapar en övergång till Färjenäsparken väster om husen. Delvis i skydd av berget i Färjenäsparken och i direkt närhet till bergets promenadstigar och utsiktsplatser ligger Platån, ett område med parkliknande karaktär där en låg och ombonad bebyggelse skapar skyddade gårdar. Med Färjenäsparken i ryggen och hela hamninloppet för sina fötter ligger de tio punkthus som bildar Kajen. I väster lägre hus för att möta Färjenäsparken och i öster något högre för att ta upp bockkranens stora skala. En stor tillgång för Västra Eriksberg och Norra Älvstranden är Färjenäsparken, som med berg, stigar och historiska minnesmärken, är en utmärkt plats för rekreation och fritidsaktiviteter.

  1. Stapelbädden

Områdets femvåningshus, med indragna takvåningar, bildar tre kvarter som har ett gemensamt gårdsrum, i vilket det ligger fem ”stadsvillor” med tre våningar.Vid strandkanten bildar Vassparken ett offentligt rum som är tillgängligt för alla. Stapelbädden korsas av två gång- och cykelstråk i öst-västlig riktning, vilket på ett naturligt sätt skapar de tre kvartersbildningarna.

  1. Dockan

Runt torrdockans långa vattenspegel grupperas husen i öst-västlig riktning, så att det bildas fyra kvarter på ömse sidor om dockan. Hushöjderna i kvarteren runt torrdockan varierar från sju till tio våningar, med takvåningar som bildar burspråk mot dockan. På den västra sidan om dockan ligger kvarterens gårdar, som har låga gårdshus, upphöjda en våning på en underliggande parkeringsvåning. På den östra sidan ligger garagen nedsänkta och de grönskande gårdarna med låga gårdshus ansluter direkt mot kajstråket. Här kommer även att byggas centrumtorget i den inre delen av dockan.

  1. Backen

Området är övergång mellan hamnkaraktären i Dockan och naturen i Färjenäsparken i väster. På den svagt sluttande parkytan, som utjämnar höjdskillnaderna mellan kajen och berget, ligger tre punkthus vardera tolv våningar höga, på en gemensam sockelvåning. Här bor man med kajlivets puls och den sluttande parkens grönska i anslutning till husen. Parken, med lekplats, har promenadvägar som leder upp till Kvarnbergets naturstigar och utsiktspunkter. Via husens triangelformade gårdar når man torrdockans kaj med sitt båt- och bryggliv. Backen innehåller 145 bostäder. Sockelplanet, som innehåller kvarterets garage, har lokalytor för verksamheter ut mot gatan i öster.

  1. Platån

Högt, och delvis skyddat av Färjenäsparken, ligger Platån med radhus och låga flerbostadshus. Områdets främsta tillgång är Färjenäsparkens grönska, slingrande stigar och utsiktsplatser. Här finns ett småskaligt boende i trevåningshus och flerbostadshus med en fjärde indragen våning. Miljön är trivsam med skyddade torgbildningar, gröna omgärdade gårdar och små gångvägar mellan radhusens trädgårdar. Husen och gårdarna ligger något förhöjda i förhållande till gatunivån, vilket ger en naturlig gräns mellan det offentliga och privata rummet. Samtliga gator i området är körbara med bil och kompletteras av små gångvägar genom kvarteren.

  1. Kajen

Den väl avgränsade strandremsan mellan torrdockan, berget och Färjenäsparken, med tio tvärställda hus, bildar området Kajen. Här bor man i ett vackert söderläge med hamnlivet på ena sidan och Färjenäsparkens natur på den andra. Hushöjderna sjunker från tio våningar i öster, där bockkranen dominerar, till sex våningar i väster vid den småskaliga Färjenäsparken. Husen lånar sin karaktär från Färjenäsparken med en skarpt skuren yta i sten mot öster och en livligare något lägre fasad mot väster. Gårdarna mellan husen vid älven ligger något förhöjda med breda sittvänliga trappor ut mot kajstråket. Mellan husen mot berget ligger gårdarna på överdäckade källare och parkeringar, vilket ger bra utsikt mot älven och skapar en naturlig övergång till Kvarnbergets högre nivåer. Från gårdarna leder breda sittbara trappsteg av trä ner till gatan mellan husen. Kajen innehåller omkring cirka 350 bostäder med lokaler i några av husens markplan. Parkeringsplatser finns i garage under husen. Samtliga hus beräknar vara helt färdigbyggda under 2019.

1 Dockans kajer och träbryggor

Torrdockans kajer, sju respektive tio meter breda, kompletteras med lägre träbryggor. Det är två 400 meter långa promenadstråk med butiker, uteserveringar och sittplatser. En drygt fyra meter bred gång- och cykelbro förbinder östra och västra sidan.

2 Bockkranstorget

Vid bockkranens västra ben kommer områdets största torg med måtten 100 x 50 meter att ligga. Platsen vid dockans mynning har en fantastisk utsikt över älven och in mot centrala Göteborg.

3 DW Flobäcks plats

Visionen för D W Flobäcks plats, området vid dockans inre del, är att det ska bli områdets knutpunkt. Hit koncentreras verksamheter, butiker, service mm. En tjugo våningar hög byggnad blir landmärke för Västra Eriksbergs centrum och med trädplanteringar markerar torgets öst-västliga axel. Torget hålls fritt och öppet för att kunna utnyttjas för tillfälliga scener, skateparks, basketplaner och liknande. Åt söder finns idag trädäck i flera nivåer. Mot dockans långa vattenspegel skapas dessutom kontakt med vattnet. Framöver planeras här trevliga uteserveringar.

4 De fyra vindarnas plats

I mitten av platån hittas ett litet torg som är stadsdelens gröna vardagsrum. Trädplanteringar och sittplatser kompletteras av breddade trottoarer som ger plats för uteserveringar. Torget är en naturlig mötesplats för de kringboende.


Exempel på butiker och service i närområdet:

Eriksbergstorget:

Tempo – Livsmedel

Eriksbergs Godis

Frisör

Hotell 11

Apotek

Vårdcentralen Eriksberg

Konditorier

Caféer

DataNova Servicepoint -Datorsupport, Styrfarten 9

Majas Blommor, Monsungatan 53

Återvinningsstationer

Eriksbergstorget hpl (Valskvarnsgatan p-plats)

Sörhallstorget 10 p-plats

Polstjärnegatan (bakom Ica Kvantum)

Miraallén p-plats

 

ÅVC – Återvinningscentraler

Bulycke ÅVC (Västra Hisingen)

Högsbo ÅVC

Tagene ÅVC

Du kan läsa mer om Västra Eriksberg här http://www.vastraeriksberg.se/ eller besöka deras Facebook sida https://www.facebook.com/Vastraeriksberg

Här samlar vi nyttiga och intressanta länkar.