Om du vill kontakta styrelsen är vår e-post adress styrelsen@brflinnea.com

Någon från styrelsen kontaktar dig inom 48 timmar.

P.S. Boende i föreningen behöver även fylla i sitt lägenhetsnummer.