För uthyrning av din bostadsrätt krävs styrelsens samtycke samt skriftliga godkännande. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och personuppgifter på andrahandshyresgästen. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.