Sophantering

Det finns 4 st inkast i soprummet; 2 st för restsopor, 1 för matavfall och 1 för tidningar. Den gröna luckan för Matavfall (kompost) får bara användas till att kasta den bruna kompostpåsen som finns att hämta i soprummet. De 2 grå luckorna (orange skylt ovanför) för Restsopor använder vi för att kasta soppåsar med brännbara hushållssopor – som inte är matrester. Den blå luckan för Tidningar är just till för det.  Vänligen kasta INTE pizzakartonger i något av sopnedkasten! Dessa kartonger kommer garanterat att orsaka stopp i systemet oavsett hur väl man än vikt ihop dem och ska därför sopsorteras som förpackningar och lämnas till kommunens återvinningsplatser.

Vid stopp i sopsugen kommer föreningen att debiteras en extra rensningskostnad på ca.2000 kr, vid varje tillfälle som det sker. Var därför noga med vad du slänger.  Luckorna till inkastet kan vara tröga att stänga – de behöver tryckas till. Stäng luckan ordentligt efter dig så att vi slipper otrevlig stank i entréplan. Se mer info i lägenhetspärmen under flik 6 Avfallshantering.

Flaggan

I samband med påskhelgen fick Linnea en flagga överlämnad från Riksbyggen. Det sammanföll väldigt lämpligt med Påskdagen som är allmän flaggdag. Denna flagga har vi efterfrågat sedan inflyttningen 2014. När vi nu har en svensk flagga måste vi även sköta flaggningen. Det förekommer 16-17 allmänna flaggdagar då vi bör hissa flaggan. Detta kräver också att vi har resurser för att göra det. Du som är intresserad att hjälpa till med flaggningen, prata med någon av oss i styrelsen, lämna meddelande i postfacket eller skicka ett mejl till styrelsen@brflinnea.com.

Det finns möjlighet om man vill flagga utöver allm. flaggdagar (student, jämna födelsedagar mm), kontakta Ulf Petterson