Styrelsens informationsblad för Oktober

BRYTSKYDD PÅ VÅRA KÄLLAR- OCH ENTREDÖRRAR

Vi har nu fått samtliga brytskydd monterade på dörrarna till våra allmänna utrymmen. Förhoppningsvis ska detta förhindra ytterligare försök att ta sig in i framförallt våra förrådsutrymmen. Notera att detta inte är något 100% skydd – fortfarande gäller uppmaningen från försäkringsbolagen att inte förvara något av större värde i ert lägenhetsförråd.

Fortsatt gäller förstås att vi är noga med att se till att entrédörrarna stänger innan vi lämnar entrén (öppna med fördel dörrarna med låsvred i stället för att använda dig av dörrautomatiken – detta förebygger inbrott samt minskar på slitaget av automatiken).

AFTER WORK

Den 29 september bjöd trivselgruppen in till After Work på Cappuccino nere vid kajen. Det var bra uppslutning och en trevlig stämning, som alltid, när vi gör något tillsammans. Under hösten är det inplanerat ytterligare två AW kvällar:
Onsdag 26 oktober kl. 18.00 på Restaurang Piga, Ostindiefararen 21
Tisdag 22 november kl. 18.00 på Restaurang Fornello, Fritiof Anderssonsgata 2 (Platån).

VALBEREDNINGENS ARBETE

Den 15 november är det föreningsstämma och vi skall välja ny styrelse för nästa verksamhetsår. Det har dock visat sig att en representant i vår nuvarande styrelse inte önskar ställa upp för omval. Är du intresserad av ett spännande och utvecklande arbete som styrelserepresentant hoppas vi att du kontaktar valberedningen.

2-ÅRSBESIKTNINGEN

Återkommer till den besiktning vi har haft under våren och försommaren. Tornstaden ihop med Riksbyggen håller fortfarande på att stryka de anmärkningar som kom upp vid senaste ombesiktningen i juni. En anmärkning som noterades var att det förekommer kraftig imma / isbildning mellan fönsterrutor i ett stort antal lägenheter under framförallt den kalla årstiden. Detta har man nu i samarbete med SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) startat en utredning och i ett första steg har det placerats ut sensorer för mätning av tilluft/frånluft i ett utvalt antal lägenheter. Denna utredning kommer att pågå ett tag, troligen får man göra ytterligare mätningar eller åtgärder innan problemet är löst.

Höstliga hälsningar Styrelsen