Vi har nu kommit halvvägs in i september – vilket sägs vara första höstmånaden.

BRYTSKYDD PÅ VÅRA KÄLLAR- OCH ENTREDÖRRAR

Under denna vecka kommer brytskydd att monteras på våra dörrar i entrén. Detta ska förhoppningsvis hindra, eller åtminstone försvåra, inbrott i våra gemensamma utrymmen.

Fortsatt gäller förstås att vi är noga med att se till att entrédörrarna stänger innan vi lämnar entrén.

LÅSCYLINDER I GÅNGDÖRREN TILL GARAGET

Vi kommer att byta låscylindern i dörren in från garaget, så att vi kan använda våra nycklar dit. Detta gör att denna dörr inte behöver stå öppen, som den gör när vi måste använda taggen.  Vi uppmanar därför alla att i möjligaste mån använda nyckel när ni låser upp denna dörr.

Detsamma gäller för övrigt samtliga dörrar med automatik – använd helst nyckel för att öppna. Dels är det svårare för utomstående att smita in, och dels sparar det på dörrautomatiken. Den slits snabbt och är väldigt dyr att byta. Vi kommer att återkomma när bytet av låscylinder i garagedörren är klart.

ÅRSSTÄMMA 2016

Årets stämma närmar sig nu med stormsteg. Vi har nu avslutat vårt andra verksamhetsår. Det har varit ett tufft och jobbigt år men ändå väldigt inspirerande. Datum för stämman är tisdag 15 november kl. 18. Plats meddelas senare.

ARBETE PÅ BAKSIDAN – OVANPÅ DET SÖDRA CYKELRUMMET

Tornstaden har i dag måndag påbörjat ett arbete med att lösa ett vattenläckage in i garageslussen som är från södra entrén till garaget. Tornstaden hoppas på att hitta orsaken till detta genom att gräva en grop och sedan spola denna i cirka två veckor. Man hoppas på att det ska visa sig var det läcker in.

MILJÖRUMMET

Vill passa på att förtydliga om Miljörummet. Miljörummet är skapat för att vi ska få ha våra sopinkast inomhus – till skillnad många av de övriga fastigheterna på Eriksberg där inkasten är placerade utomhus. Här får vi endast slänga sådant som man utan problem – och förpackat i plastpåsar – kan stoppa in i hålen som är bakom luckorna på väggen. Inkastet för Restsopor är precis vad det beskriver – inga matrester eller hushållssopor som inte kan återvinnas på annat sätt. Tyvärr hittar vi ibland andra grovsopor som till exempel symaskiner som är nedställda i rummet. Detta är inget som vi i styrelsen tar om hand och forslar bort. Det är upp till varje enskild medlem att själv lämna in dessa prylar till återvinningsanläggningar som finns runt om i staden. Den närmaste till oss är Bulycke ÅV. Ska föreningen ombesörja att sådana  sopor tas om hand måste vi köpa den tjänsten från vår förvaltare och då är det belagt med ytterligare kostnader som drabbar hela föreningen.

autumn-leave-1415541_640AFTER WORK

Trivselgruppen inbjuder till After Work torsdag 29 september kl. 18,00 på Cappucino, Monsungatan 96. Anmälan till Birgitta Landtmanson per sms 0706- 42 77 41 senast tisdag 27e sep så de kan boka bord.

AFFÄRSLOKAL – NUVARANDE SJÖHÄSTEN

Som många av er säkert har förstått kommer vår hyresgäst i affärslokalen att upphöra med sin verksamhet inom kort. Det kommer att bli annan verksamhet – styrelsen arbetar för fullt med att hitta ny hyresgäst och det kommer att troligen att ske inom den närmaste månaden.

Mer information kommer när detta är klart.

GÄSTLÄGENHETEN

Då det har uppenbarat sig problem vid uthyrningen av vår gästlägenhet med städning som inte utförs vid lämnande av rummet kommer det att bli en del förändringar i förhållningsregler för vad som gäller. Styrelsen har knutit till sig en medlem som vill åta sig uppgiften att ansvara för att lägenheten sköts rätt. Detta är fortfarande på planeringsstadiet men ytterligare information kommer.

 

Med förhoppning om en varm och skön höst

Styrelsen