Försök till inbrott – Styrelsen vill stilla oron i föreningen

Natten mellan onsdag 18 maj och torsdag 19 maj blev vår förening utsatt för inbrottsförsök vilket uppmärksammades av en vaksam medlem. Tecken på inbrott finns på 5 ståldörrar i entréplan – samtliga 3 dörrar som går in till våra lägenhetsförråd, dörren in till gästrummet samt dörren till barnvagnsrummet. De har inte lyckats forcera någon av dessa dörrar på något sätt utan det är enbart brytmärken i området runt låskistan. Dörren till förrådsutrymmet vid den lilla hissen har fått det största brytmärket.
Det har kommit till styrelsens kännedom att det har skapats en oro och osäkerhet bland medlemmarna i föreningen som till viss del kan vara befogad. Befogad i den mån att man inte vet vad som händer och inte har egen kontroll över sitt boende. Vi vill från styrelsens sida tala om att vi inte tiger still och på inget sätt ignorerar dessa känslor, inte heller lägger vi det åt sidan.

Omgående när informationen om inbrottsförsöket kom till styrelsens kännedom startade en diskussion inom styrelsen då vi bland annat besiktigat skadorna (vi har även gått igenom förrådsutrymmen för att se om det trots allt har hänt något bland förråden), använder vårt kontaktnät i området för information från våra grannar och kontakt med polis bland annat. Utöver detta arbetar styrelsen på att finna åtgärdsförslag för att i möjligaste mån kunna hindra våra förövare från att komma in i vår fastighet. Det finns många snabba och billiga lösningar på dessa problem men ni måste ge oss, styrelsen, den tid som krävs att finna det eller de åtgärder som till en inte alltför hög kostnad även ger oss, boende och medlemmar, det skydd och den trygghet  styrelsen eftersträvar.

Det känns lite tråkigt att behöva påminna om detta men för er som medlemmar och boende i Brf Linnea åligger det även ett eget ansvar att inte släppa in okända personer i fastigheten. Det innebär bland annat att inte öppna entrédörren om någon okänd ringer på porttelefonen och ber er att öppna. Detsamma gäller om ni ser någon okänd stå utanför porten när ni är på väg ut eller in som kanske kan passa på att gå in samtidigt när ni öppnar dörren – är det någon för er okänd, fråga vem de ska besöka  eller se till att de stannar på utsidan när dörren stänger. För dem av er som använder dörrautomatiken (svarta tryckknappen på väggen i entrén och taggläsaren på stolpen utanför samt den vita nyckelknappen till vänster om dörren) vill vi förklara att dörren står öppen 15-20 sekunder innan den åter stänger. Handen på hjärtat – vem av er står kvar intill dörren (på insidan eller utsidan), väntar på att dörren ska stängas och låsa innan ni fortsätter vidare bort, för att kunna ha koll på att ingen obehörig går in? Om du inte nödvändigtvis är i behov av att dörren måste öppnas med automatik vill vi rekommendera att enbart öppna med taggen mot läsaren intill dörren på utsidan och att ni använder låsvredet på insidan och öppnar dörren själv.  Dessvärre fungerar detta inte helt på dörren som är från garaget och in till vår fastighet. Denna dörr måste vi öppna med taggen och då står den alltid öppen 15-20 sekunder innan den stänger. Styrelsen rekommenderar er medlemmar som har parkeringsplats i garaget att när ni öppnar dörren och går in i huset, ni stannar kvar i slussen dessa sekunder och väntar till dess att dörren har gått igen. När ni ska gå ut till garaget – använd nyckeln för att låsa upp dörren från trapphuset och lås upp dörren in till garaget med låsvredet, då stänger de båda dörrarna direkt. Dessa enkla medel kan begränsa möjligheterna för okända personer att komma in i vår fastighet utan upptäckt.

Tyvärr kan vi inte förhindra att inbrott sker (vi har ändå varit förskonade under våra 2 år hittills) men vi vill förmedla till er medlemmar att vi gör vad vi kan för att vidta åtgärder som försvårar. Åtgärder som vi måste göra i vår egen fastighet men det förs också diskussioner med övriga föreningar och bostadsföretag i området, bland annat genom en aktiv Grannsamverkan, där vi har kontinuerlig kontakt med polis. Övrigt är det en polissak att lösa och beivra brott.

I samband med detta vill vi också förtydliga säkerheten när det gäller våra lägenhetsdörrar. Dessa dörrar är säkerhetsklassade både när det gäller brand men framförallt för möjligheten att bryta sig in. De dörrar som vi har är av märket Daloc. Dessa dörrar anses i dag vara en av marknadens säkraste dörr – nästintill omöjlig att bryta upp – dörren är tillverkad av stål och förutom det så har samtliga dörrar även låshakar och pluggar som går in i dörrkarmen när dörren stängs och låses vilket gör att det inte går att lyfta av dörren som forna trädörrar, inte heller kan man bryta sig in via låscylindern. Vi hoppas att vi, med denna enkla information om vad som gjorts hittills och vad som kommer att göras framöver, har lyckats stilla delar av den oro och osäkerhet som har skapats.

Styrelsen för Brf Linnea är väldigt aktiv men det mesta sker dolt – därför har vi vår årliga årsstämma där styrelsen avrapporterar det gångna året. Information från styrelsen sker främst genom vårt informationsblad som kommer ut regelbundet. Styrelsen har ett mål för sin verksamhet och det är att vi vill ha ett säkert, tryggt och trivsamt boende för alla. Med det som ledord kommer vi att hitta åtgärder som blir bra för Brf Linnea under lång tid framöver.

Vill avsluta denna information med några få ord:

Om vi alla hjälps åt tar vi samtidigt hand om varandra. En viktig  del är att var och en är uppmärksam på det okända- det ovanliga.

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i BRF Linnéa