Inbrottsförsök

En medlem uppmärksammade oss tidigare i veckan på att det varit inbrottsförsök på tre dörrar i entréplan.

Det finns brytmärken på dörr till barnvagnsrum, gästlägenheten och det förrådsutrymme som ligger direkt till höger om lilla trappan intill lilla hissen. Inget tyder på att de har kommit in men vi vill ändå uppmana er alla att kanske ta en koll i era lägenhetsförråd, så att allt är som det ska. Om ni skulle ha fått påhälsning gäller att göra en skadeanmälan till försäkringsbolaget och samtidigt får ni gärna meddela styrelsen vad som hänt. I samband med detta vill vi från styrelsen verkligen uppmana er att när ni går ut/in ser till att entrédörrarna (både i entréplan och plan 2) verkligen stänger och går i lås bakom er innan ni går iväg. Detta är extra viktigt när man använder dörröppnaren eftersom denna håller dörren öppen i minst 12 sekunder. Inte minst gäller detta också dörren mellan garaget och huset. Stanna gärna kvar i slussen och invänta att dörren från garaget stänger då denna alltid är automatöppning på när man ska in i vårt hus.


Debitering av hushållsel

Styrelsen har uppmärksammats på att elförbrukningen inte har blivit debiterad på avgiftsavierna för juni. Detta innebär att vi nu saknar debitering för både mars och april månad och det kommer med all sannolikhet bli debitering på juli avierna för 3 månader. Detta ligger helt och hållet utanför styrelsens påverkan och sköts enbart från Riksbyggens servicecentral. Vi har inte fått fram orsaken men anar att det har med vår sänkning av kWh -priset från den 1 mars att göra.


Besiktningsåtgärder av 2-årsbesiktningen.

Den 12 maj var det efterbesiktning av påpekanden från vår 2-årsbesiktning i februari. Inte oväntat blev det ytterligare påpekanden på åtgärder som inte var gjorda i tid. Dessa nya påpekanden kommer att åtgärdas med början nu på onsdag den 25 maj och pågå fram till torsdag 16 juni. Det är bestämt ny efterbesiktning till fredag den 17 juni. Det är inte alla lägenheter denna gång som ska få besök då en del faktiskt var färdigåtgärdade. Ni har redan fått ut information från Tornstaden gällande dessa åtgärder och där man då ber om att ni ska ställa lägenhetsdörren i serviceläge om ni inte är hemma. 3 veckor kan ses som lång tid men i dagsläget kan vi inte styra upp detta på annat sätt. Tornstaden har lovat oss att när alla åtgärder är klara i er lägenhet, kommer man att lägga en lapp i lägenheten, så att ni som boende vet att man är färdiga i just er lägenhet. Vi kommer att dela ut utdrag ur besiktningsprotokollen med information om varje lägenhet, så ni kan se vilka punkter som är aktuella för er.


Efterbesiktning 2-års mark   

På måndag 23 maj kommer det att vara efterbesiktning av markarbeten. Förhoppningsvis blir denna godkänd av besiktningsmannen och vi kommer då att kunna sätta igång arbetet med att förändra vår framsida. Mer information om detta kommer löpande.


Besiktning av tak och fasad

Besiktning av tak och fasad är ännu inte klar. Vi har vid tre tillfällen försökt att få denna gjord men det har vid samtliga tillfällen varit problem med skyliften eller tillträde med skyliften. Ett fjärde tillfälle kommer att bli på torsdag 26 maj där vi besiktigar baksidan (mot plan 2) och gavelsidan.


After Work

Trivselgruppen och styrelsen bjuder in till After Work grillkväll den 1 juni kl. 19,00. Alla är välkomna att närvara på uteplatsen på plan 2 där vi har för avsikt att grilla korv och träffas under lättsamma former. Ni har fått ut en inbjudan i era postfack med en anmälningsdel. Detta är enbart för lite planering med hur mycket vi behöver köpa in.

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i BRF Linnéa