Motioner till föreningsstämma för räkenskapsåret 2015-2106

Enligt § 61 i Stadgar Riksbyggen Bostadsrättsförening Linnea vill vi meddela följande:

 

Utdrag Stadgar: 

 § 61 Motioner

Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma ska

skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast en (1) månad efter räkenskapsårets

utgång. Ärendet ska tas med i kallelsen till stämman.

 

Brf Linnea har brutet räkenskapsår viket innebär att det sträcker sig mellan 1/7 – 30/6.

En (1) månad innebär att motionerna ska vara inlämnade till styrelsen senast 31/7-2016.

Motionerna kan läggas i styrelsens postfack i entréhallen eller mejlas till styrelsen på adress styrelsen@brflinnea.com.loopiadns.com

 

Styrelsen