Informationsblad April 2016

Barnvagnsrummet

Vi har ett barnvagnsrum som ligger intill gästrummet på entréplan. Det är inte speciellt mycket till yta men där får plats 5-6 normalstora barnvagnar. Det blir fler och fler familjer i huset som skaffar barnvagnar och dessa vill man då ha stående i det här rummet. Tyvärr så upptas ytan även av andra leksaker t.ex. trampbilar, cyklar med flera. Dessa måste därför förvaras på annan plats. Föreningen har ingen särskild plats avsedd för dessa saker utan de får varje medlem förvara i eget utrymme förslagsvis lägenheten eller lägenhetsförråd.


Debitering av hushållsel

Styrelsen har fått påpekanden under det gångna året om att vårt elpris ligger en aning högt. Detta är en kollektiv anslutning av el och ni medlemmar kan inte själva välja elleverantör. Leveransen är grön el och leverantören är Aktiv El/Luleå Energi. Avtalet är gjort i samband med bildandet av föreningen och den byggande styrelsen gjorde detta avtal som löper på 60 månader. I samråd med vår förvaltare Riksbyggen har vi kommit fram till ett nytt KWh-pris. Detta pris hamnar på 120 öre per KWh och gäller från och med 1 mars. Denna summa kanske av några av er ses som hög i förhållande till vad som man kan finna på marknaden i dag. Det är dock ett totalpris inklusive moms där även kostnaden för Elnätet ingår – normalt tillkommer detta som eget abonnemang när det skrivs individuella elavtal. Sammanställningen av denna summa är följande: Energipris + energiskatt + moms = 86 öre/kWh, Elnät + moms = 23 öre/kWh, IMD kostnad = 11 öre/kWh. IMD kostnad är det belopp som föreningen betalar för den månatliga avläsningen för debiteringen. Vi vill göra er uppmärksamma på att på våra avgiftsavier för maj inte kommit med någon avläsning för marselen. Troligen är detta en följd av att vi har ändrat utdebiteringen till 120 öre / KWh. Denna debitering kommer troligen att ske på avgiftsavin för juni tillsammans med elen för april.


Besiktning av tak och fasad

Besiktning av tak och fasad skedde delvis den 18 mars. Skyliften som skulle användas var trasig för andra gången och därför gjordes enbart besiktning i marknivå. Nytt besiktningsdatum är bestämt till måndag 25 april kl. 08.00.


Besiktningsåtgärder av 2-årsbesiktningen.

Vi har ju nu i en månads tid haft hantverkare i huset som skulle åtgärda påpekanden som gjordes vid besiktningen i februari. Trots att man förlängde denna tid med nästan 2 veckor har inte samtliga punkter åtgärdats. Framförallt är de generella påpekanden kvar, sprickor i takskarvar och skarv tak-vägg. Mjukfogen mellan tak och vägg i badrum/tvättrum är inte utbytt vilket skulle göras. Fukten/frosten mellan fönster är en utredningspunkt vilken vi inte har fått något svar på ännu. Vad vi har konstaterat har inte samtliga lägenheter heller blivit åtgärdade på deras separata anmärkningar. Vi väntar på svar från entreprenören Tornstaden ihop med Riksbyggen men har inga ytterligare besked att ge. Efterbesiktningen kommer att ske den 12 maj mellan kl. 07.45 och 12.00.


Åtgärder 2-års mark 

Som några av er kanske har uppmärksammat har vår sandlåda på plan 2 försvunnit. Detta är gjort enligt beslut som togs på sista årsstämman. Resterande garantiåtgärder som ska göras av markentreprenören får vi återkomma till. Ytterligare information angående framsidan kommer inom kort.


Digitala infotavlan

Vi har äntligen fått inloggningsuppgifter till vår infotavla i entrén och kommer att använda denna för allmän info till er medlemmar. Just nu är det inkörningstester som sker (vi behöver lära oss hur den fungerar) men det blir bra när vi är klara.


Förråd

Vi har fått en liten påminnelse om att våra lägenhetsförråd ligger ganska oskyddat mot fuktläckage. Vi har fått inläckage av fukt/vatten i ett förråd där det spreds utefter väggen. Vill med detta påminna om att saker som är lagrade i ert lägenhetsförråd och är fuktkänsliga bör lyftas upp från golvnivå. Förslag är att ställa upp en pall eller liknande på golvet i förrådet för att därefter ställa dessa kartonger eller liknande på för att undvika att de suger upp fukten som kan tränga in. Hemförsäkringen täcker oftast inte fuktskadade ägodelar i förråd. Föreningens försäkring tar inte heller över ansvar för detta.


Återvinningsstation

På senaste årsstämman diskuterades de få återvinningsstationer som finns på Eriksberg. Stämman uppdrog åt styrelsen att tillskriva kommunen och ställa frågan om fortsatt utbyggnad av ÅVS. I början av januari skrev styrelsen brev till Göteborgs Stad Kretslopp & vatten med en framställan om att få till en utbyggnad av fler återvinningsstationer i området Västra Eriksberg inkluderat Eriksbergsplatån. I början av mars fick vi ett rätt så uttömmande svar som blir svårt att notera i sin helhet här men ska skriva det väsentliga. I brevet lämnades förslag från styrelsen på ett par platser som vi ansåg kunna vara lämpliga för utplacering av ÅVS, bland annat söder om Monsungatan 88 (väster om Monsungatan 98), längst in i dockan vid Manövergången eller placerad på Eriksbergs-platån vid Astris Gata alternativt Maj På Malös gata. Svaret från Kretslopp & vatten är följande; ”Vi har tittat på flera platser kring Eriksbergsplatån, även de som ni föreslår. Tyvärr faller samtliga platser på att de ligger för nära hus, har felaktig planbestämmelse eller att det är mark som inte är tillåten att bygga på.” slut citat. Samtidigt finns det en liten öppning för en tillfällig ÅVS på grusplanen ovanför Manövergången – Monsungatan (nuvarande gästparkering längst in i dockan). Från brevet igen ” I detaljplanen för området längst in i Eriksbergsdockan planeras för en ny återvinningsstation. Tyvärr är den detaljplanen lagd på is eftersom det ännu är oklart hur det blir med kringliggande detaljplan för en eventuell överdäckning av hamnbanan. Vi tittar tillsammans med FTI på att eventuellt kunna bygga en tillfällig återvinningsstation på platsen.” slut citat. (FTI = Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Med denna information är det tyvärr bara att sitta snällt och vänta på något ytterligare resultat. Vi har ingen ytterligare information om tid eller datum.


Sopsortering – Tidningsnedkast

Lite information från Eriksbergs Samfällighet när det gäller vår sophantering. Som ni alla vet har vi 4 st. inkast i soprummet för Restavfall (2), Matavfall och Tidningar. Vi vill uppmana er att slänga tidningar, broschyrer och reklamblad i inkastet för tidningar (blå lucka). När det gäller avfallet får vi betala för att det ska tas om hand av kommunen. När det gäller pappersinsamlingen får samfälligheten betalt eftersom det säljs till återvinningsföretag och de pengar som kommer in från den försäljningen läggs i botten och hjälper till att minska kostnaderna för driften av vår sopsug. Detta i stället för att ni , som många andra, tar med sig tidningarna till återvinningsstationen för att kasta där. Där hämtar något pappersåtervinningsföretag och då går pengarna i stället till kommunen. När ni kastar era tidningar i inkastet får de inte vara hopbuntade. Lägg in de lösa som de är.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i BRF Linnéa