Åtgärder från 2-årsbesiktningen

Vi har alla i går fått ett anslag i våra postfack där Tornstaden lämnat ett förslag på att de åtgärder som man inte hunnit med tidigare ska åtgärdas under denna vecka tisdag – fredag mellan klockan 15.00-21.00. Vi får ingen tid att ifrågasätta detta förslag.

Styrelsen vill bara förklara att vi inte på något sätt är inblandade i denna verksamhet. Vi är, precis som ni alla, tagna på sängen – ingen information har lämnats i förväg till styrelsen om Tornstadens hanterande. Riksbyggen som fortfarande är projektledare och beställare av detta har inte varit i kontakt med föreningen någon gång under denna tid. Vi har dock ställt frågan i samband med att man sade sig vara klara med förra omgången, vilken redan då var utsträckt till 4 veckor istället för de 2 veckor som var meddelat i förväg, men fick då enbart ett vagt svar om att Tornstaden skulle sammanställa alla rapporter från hantverkare för att konstatera om det var något som ännu inte var åtgärdat. Enda kontakt som Tornstaden vill ha i detta ärende är via deras mejladress.

Styrelsen har ingen påverkan på hur detta arbete hanteras från Tornstaden. Riksbyggen som ska vara oss behjälpliga i det hela har valt att inte engagera sig. Ytterligare frågor i detta ärende kan vi bara hänvisa till mejladressen som står i anslaget.

Styrelsen har ingen ytterligare information att ge.

 

Styrelsen