Åtgärder från 2-årsbesiktningen

Det är nu dags för entreprenören Tornstaden att börja åtgärda de anmärkningar som framkom under den 2-årsbesiktning som gjordes i början av februari.

Ni som är berörda och har anmärkningar som ska åtgärdas har redan fått information i era postboxar från Tornstaden med tider och vad som ska göras i just er lägenhet.

Från måndag 14 mars (v.11) när detta ska starta kommer entreprenören även att använda sig av vårt styrelserum under dagtid för sin verksamhet. Det personer som kommer att befinna sig i rummet har inget med föreningen / styrelsen att göra.

Vi vill enbart informera er medlemmar om vad det är för personer som rör sig där och att det är ok med styrelsen. Styrelserummet kommer att användas av Tornstaden fram till påsk, v.12.

Ni har fått information från Tornstaden om hur detta kommer att genomföras och för frågor som rör detta och vad eller när det utförs i er lägenhet hänvisas ni till Tornstaden enligt informationen som gått ut.

Styrelsen har ingen ytterligare information att ge.

 

Styrelsen