Protokoll från 2-årsbesiktningen

Vi har nu fått ta del av protokollen från samtliga discipliner (bygg, el, styr och regler, rör, ventilation och hiss), som var med på 2-årsbesiktningen. Vi har valt att inte delge all denna information till samtliga medlemmar, utan vi har plockat ihop information från aktuella discipliner, lägenhet för lägenhet. Det är lite jobb med det, men vi räknar med att få ut respektive lägenhets protokoll under veckan.

Är det någon som har intresse av att ta del av hela, eller andra delar av besiktningsprotokollet än er egen lägenhet, så kan ni ta kontakt med någon av oss i styrelsen, så kan ni få läsa de delar ni är intresserade av.

Totalt blev det 449 anmärkningar på bygg, 24 på El, 41 på rör, 12 på ventilation, 7 på hiss, och 4 på styr- och regler. Dessutom ett antal generella påpekanden. Dessa ska vara åtgärdade senast 30 mars. Flera av er har säkert redan blivit kontaktade av Entreprenören för åtgärder.

Efterbesiktning för kontroll av åtgärdade fel, kommer att ske 1 april samt 4april efter lunch. Mer info om detta kommer längre fram


Tvättställsmöbel

Det framkom under besiktningen att några har problem med att kommoden under tvättstället har blivit fördärvad av vatten som runnit ner längs kanterna. Detta är inte något ”fel” i den bemärkelsen att entreprenören eller leverantören är ansvariga för detta. Det är monterat enligt handlingar – en möbel som inte tål vatten. Det är upp till var och en av er att torka av denna så att vatten inte blir stående och luckrar upp väggar och luckor. För utförligare underhållsinstruktioner, se flik 12 i Lägenhetspärmen.


Besiktning av tak och fasad

Besiktning av tak och fasad, kommer att ske den 18 mars, under förmiddagen. Man kommer då att använda sig av en skylift, för att kunna inspektera skarvar, sprickor, avflagnad färg mm på samtliga fasader och fönster.


Problem med TV-, tele- eller bredband?

Om ni upplever problem med TV-, tele- eller bredband, kan det vara så att programvaran i modem/router behöver uppgraderas. Ta i så fall kontakt med Telias kundtjänst, tel. 020-240 250, så hjälper dom er med det.


Grönytor

Vårt garantiskötselavtal går ut nu i vår, och i och med det ska markentreprenören ordna till de fel som blev noterade under 2-årsbesiktningen, och ersätta döda växter. Vi håller nu på och förhandlar med olika markentreprenörer om nya skötselavtal. I samband med detta har även trivselgruppen startat upp sitt arbete, för att i samarbete med markentreprenörerna undersöka hur man skall ersätta dessa växter samt få en mer sammanhängande och levande uteplats. Mer information om detta kommer längre fram från trivselgruppen.


Facebooksida

Det finns nu en Facebookgrupp, som ni kan gå in på. Man söker på ”Brf Linnea / Monsungatan 51″, gruppen har skapats av en medlem, men är offentlig och öppen för alla.


Omlagda lån

Vi har lagt om två lån – ett rörligt med 0,62% ränta och ett 2-årigt med ränta på 2,61%. Vi har förhandlat med ett flertal banker och funnit det, för oss, mest fördelaktiga alternativet att binda bägge lånen på ett år till en ränta om 0,41%. Detta var den absolut lägsta ränta vi kunde få, inte ens på ett rörligt lån fick vi bättre villkor. Vi kommer givetvis att följa ränteutvecklingen framöver, men räknar inte med att räntan kommer att stiga något nämnvärt under det närmaste året.

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i BRF Linnéa