2-års besiktning

Nu är vår 2-års besiktning genomförd. Den gjordes under två långa dagar. För er medlemmar måste det nästan ha uppfattats som regelrätt kaos när 7-9 personer stormar in i lägenheten och går runt på olika håll och verkar prata i mun på varandra. Styrelsen vill be om ursäkt för detta, men genomförandet av besiktningen låg tyvärr utanför vår påverkan. Vi kom in i samtliga lägenheter utom en och detta är bra. Förhoppningsvis fick alla framfört sina åsikter om vad som var fel i just din lägenhet men samtidigt fick ni också besked från besiktningsmannen om vad som inte anses som fel i byggnormens skrivning. Vi i styrelsen har tidigare fått olika information främst från vår förvaltare och byggare Riksbyggen om vad som anses som fel och att detta skulle tas med på besiktningen, bland annat knarrande golv (parketten) vilket då besiktningsmannen plötsligt meddelar inte gäller, om inte golvet sviktar minst 3 mm – knarr i sig är inget fel. Informationen att skavmärken och liknande måste anmälas inom 6 månader efter inflyttning, upplever vi också som väldigt otydligt från Riksbyggens sida. Från styrelsens sida kan vi bara beklaga att det blivit som det blivit – vi ser oss själva förda bakom ljuset. Vad som däremot ska tas under utredning är problemen vi har med fönster som har isbildning och imma mellan rutorna (isbildning gäller främst övre våningsplan). Många av er har även påpekat att ni har ett kallt inomhusklimat. Detta är väldigt utspritt men det ska göras en injustering av värmesystemet och därefter får vi utvärdera om det blir bättre, även överhörningen av porttelefonen är en punkt som är under utredning. Många har dessutom påpekat att det samlas svart ludd / sot runt våra ventilationsintag vilket inte ses som något fel. Detta är normalt med den utemiljö vi har runt omkring oss, inte minst med tanke på alla byggen som håller på i området. Styrelsen kommer att fortsätta arbetet med att undersöka om vi kan göra något ytterligare när det gäller ventilationen för att minimera de svarta beläggningar som blir. Vi får återkomma i den frågan senare.

Nu när denna första del av besiktningen är gjord ska Tornstaden ta till sig besiktningsprotokollet och därifrån åtgärda det som besiktningsmannen har påtalat som fel. Dessa fel ska vara åtgärdade senast den 31 mars. Kan vara med några undantag. Efterbesiktning kommer att göras fredag 1 april och måndag 4 april. Båda dagar sker det på eftermiddagen. När det blir dags kommer ytterligare meddelande / information att gå ut från Riksbyggen om tid och datum.

Fasaden och övrigt utvändigt, kommer att besiktigas vid annan tidpunkt längre fram när vädret har blivit lite bättre. Information om detta kommer också längre fram.

Detta var en kortfattad information från styrelsen om vad som händer med besiktningen. Ni medlemmar har säkert ytterligare frågor som kan ha dykt upp efter den här tillställningen och vi hoppas att de kommer att bli besvarade under tiden fram till den 31 mars.

 

Styrelsen.