Vi i styrelsen har nu haft vårt sista styrelsemöte för 2015.

Då 2015 nu går mot sitt slut och vi alla går till att fira jul och nytt år kan vi göra en kort summering av det gångna året.

ÅRSSTÄMMA 2015

För ett par veckor sedan hade vi vår första årsstämma i föreningen. Det var 28 medlemmar närvarande varav 20 röstberättigade medlemmar. Det föreföll vara bra stämning och det var uppskattat bland de närvarande att vi hade bjudit in en representant från Räddningstjänsten. Det blev ingen förändring i styrelsen för kommande verksamhetsår, sittande styrelse fick förnyat förtroende.

AFTER WORK

Trivselgruppen har under året genomfört 3 st. afterwork kvällar med grillning på gården, ett samkväm på Hotell Riverside på Lindholmen och avslutningsvis hölls det den 28 november ett glöggmingel i styrelserummet och utanför i entrén. Uppskattade tillställningar och på begäran planeras för ytterligare träffar frampå vårkanten. Idéer om vad att göra tas tacksamt emot.

BRANDVARNARE

Juletid – ljusets tid nu kommer. Här vill vi påminna om att inte lämna brinnande ljus kvar när ni lämnar rummen eller lägenheten. Passa även på att kontrollera att brandvarnaren fungerar. (Se lägenhetspärmen hur du går tillväga). Billig livförsäkring.

BREDBAND

Vi hoppas att ni alla har uppmärksammat att vi nu har fått ett mycket snabbare bredband. Sedan den 2 december har vi fått en hastighet som motsvarar 100/100 GB. Detta medför inga ändrade kostnader för dig som medlem – det ryms i föreningens budget. Det har länge varit ett önskemål bland medlemmarna vilket vi till slut lyckades ro i hamn.

2-ÅRSBESIKTNING

Riksbyggen tillsammans med entreprenören Tornstaden som var totalentreprenör kommer att genomföra 2-års besiktning tisdag 2 februari.  Se enkät och infoblad 12.

EXPEDITIONSKVÄLL

På grund av lågt intresse kommer styrelsen inte att fortsätta med dessa öppetkvällar. De medlemmar som vill komma i kontakt med styrelsen har ändå olika möjligheter att göra detta – lämna meddelande i styrelsens postfack i entrén, skicka epost till styrelsen@brflinnea.com.loopiadns.com eller stoppa oss i trapphuset.

MC-PARKERING

Om det finns någon medlem i huset som idag har motorcykel och önskar hyra parkering för denna, så kommer det att erbjudas i parkeringsgaraget som är anslutet till vårt hus. Det har färdigställts totalt 11 styck p-platser för MC. Brf Linnea kommer att få en plats där våra medlemmar har företräde. Om det blir efterfrågan (kö) på platser fördelas dessa ut av Apcoa Parking Sverige AB. Hyran för dessa platser är satt till 450:- / månad. Det blir inte längre tillåtet att dubbelparkera (bil + mc) på parkeringsplatserna. Om du är intresserad av att hyra en MC plats – kontakta Apcoa Parking, telefonnummer 08-55630670 eller epost: uthyrning@apcoa.se.

INBROTTSFÖRSÖK

Det har kommit till vår kännedom att både Ellinor (Monsungatan 55) och Porthuset (Monsungatan 88) har haft försök till inbrott och även genomförda inbrott med stölder. Vid båda tillfällen uppdagades det att någon har placerat papper eller plastbitar i lås/ gångjärn för att dörren inte ska gå igen eller inte ens låsa. Vi vill uppmana samtliga att vara vaksamma när ni går ut och in i våra 3 entréer. Se till att dörren går igen innan ni försvinner bort. Särskilt gäller detta om man använder sig av dörröppnaren (dörren öppnar sig själv) då är det en fördröjning innan dörren går igen. Använd denna möjlighet med försiktighet och när ni använder den – vänta tills ni ser att dörren stänger och låser innan ni försvinner bort. Kom ihåg att inte heller släppa in okända. Om det är någon som vill komma in och ni inte känner igen personen som boende i föreningen, ställ gärna frågan om varför vederbörande vill in i fastigheten. Kan personen inte lämna ett bra svar – till exempel namnet på någon de ska besöka – släpp inte in dem. Man bör inte heller öppna via sin porttelefon i lägenheten om det inte är besök till er själva. Detta är ett bra sätt att skydda oss mot oönskade personer.   En del av Grannsamverkan.

SOPINKASTEN

En förnyad påminnelse om att stänga luckorna till sopinkasten i soprummet. Kolla en extra gång när du kastat något att luckan är ordentligt tilltryckt. Vi vill undvika dålig lukt som lätt sprider sig i trappuppgången om inte luckorna hålls stängda. Tänk också på att det inte är tillåtet att slänga julgranar och liknande saker i sopinkastet efter helgerna, dessa ska lämnas på lämplig plats som kommunen anvisar.

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt God Jul och Gott nytt år 2016.