2-årsbesiktning

Vi har snart bott i vårt fina hus i två år, och därmed närmar vi oss den första garantibesiktningen, 2-årsbesiktningen. Denna kommer att ske 2 februari 2016. Riksbyggen kommer, någon gång nu under november, att skicka ut mer information om hur tvårsbesiktningen går till, samt en enkät, där ni ska svara på om ni upplevt några problem. Vi kommer då också att be er kontrollera vissa saker extra noga, men vi återkommer längre fram med information om dessa när det blir aktuellt.

Vi vill dock redan nu be er uppmärksamma några saker som är årstidsberoende. Det gäller framför allt om ni har parkett som knarrar eller har knarrat under sommaren och om ni har problem med imma MELLAN fönstren.

Att parketten knarrar beror på att träet, som är ett levande material, utvidgar sig i och med den högre relativa fuktigheten under sommarhalvåret, och om den är snålt lagd, inte har någonstans att ta vägen. Det kan också bero på tunga möbler, typ bokhyllor, som gör att träet inte har någon möjlighet att röra sig, och då i stället reser sig något och detta kan ge upphov till knarrande ljud när man går på parketten. Om det är inom normerna för vad som är normalt, är upp till besiktningsmannen att avgöra, men då vår besiktning är mitt i vintern, när vi har som torrast klimat, så är risken stor att dessa problem inte uppstår under själva besiktningen. Därför är det bra om ni felanmäler (och gärna dokumenterar på något sätt) detta redan nu

Imma på insidan fönstret kan uppstå vid kall väderlek då varm och fuktig inomhusluft kyls ner av en kall glasyta. Risken för invändig kondens ökar om man har täta gardinuppsättningar, rullgardiner eller täta fönsterbänkar som hindrar värmen från radiatorerna att värma upp glaset. På utsidan kan det uppstå imma, framför allt under höst och vår, när uteluften är fuktig och temperaturen varierar mycket mellan natt och dag. I och med att våra fönster är så välisolerade, blir temperaturen på ytterglaset så låg att uteluften kondenserar på det kalla glaset. Imma mellan glasen däremot, är ett fel och kan bero på flera saker, bl a felmontage eller fel i ventilationen (övertryck i lägenheten som gör att varm och fuktig inomhusluft tränger ut genom exempelvis hålen för persiennsnörena, och sedan kondenserar på den kalla ytterrutan).


 Uppgraderat bredband

Vi har omförhandlat vårt avtal med Telia och fått upp bredbandshastigheten från 10/10 Mb/s till 100/100 Mb/s. Detta kommer att märkas framför allt om man är många som utnyttjar internet samtidigt eller om man streamar film eller spelar spel online. Denna uppgradering ökar vår abonnemangskostnad med 40 kr/månad (jämfört med 99 kr/månad om man beställer det privat), men kommer inte att innebära någon avgiftshöjning. Vi har en god ekonomi i föreningen, och har marginal för att detta ska rymmas inom nuvarande månadsavgift.

Vi räknar med att den nya uppkopplingen kommer att vara i drift inom några veckor. Ni som i dagsläget har tecknat ett eget avtal om 100/100 Mb/s ska enligt Telia inte behöva säga upp detta, utan det kommer automatiskt att upphöra när det nya avtalet träder i kraft.

 

Med vänlig hälsning,
Styrelsen i BRF Linnéa