INFORMATION FRÅN STENA LINE.

Ny färja vid Majnabbeterminalen

Stena Line vill informera om en förändring vid Majnabbeterminalen.

Stena Scanrail kommer att upphöra att trafikera linje Göteborg – Fredrikshavn 24 augusti. Detta beror på att Stena Line inte längre får trafikera Kvillepiren för det ska upphöra att vara hamn och staden ska använda området till annat.

Istället kommer ett fartyg som i dagsläget heter ASK att trafikera Göteborg – Fredrikshavn. Kajplatsen kommer vara Majnabbe, kajplats 47 (”östra läget”).

Det är denna kajplats Stena Line har att tillgå nu när vi ej får vara kvar på Kvillepiren. Fartyget kommer att gå några veckor med start 24 augusti och sedan läggs hon på varv för ombyggnation.

1 oktober är fartyget åter i trafik och det är då svensk flagg och namnet blir STENA GOTHICA.

Det kommer att vara två ankomster och avgångar måndag – fredag. Under helgen ligger färjan i Fredrikshavn.

Stena Line har fått dessa krav från Miljöförvaltningen:

  1. Fartyget ASK ska senast 31 mars 2016 vara utrustad med anslutningskoppling till landström.
  2. Kajplats 47 vid Majnabbeterminalen ska senast den 10 april 2016 vara utrustad med landströmsanslutning.
  3. Fartyget ASK ska senast den 30 april 2016 anslutas till landström vid kajplats 47 vid liggetid över 2 timmar.
  4. Mäta och beräkna buller från fartyget Ask. Redovisa resultatet samt lämna förslag på eventuella åtgärder senast 31 augusti 2015.
  5. Vidta bullerdämpande åtgärder på kaj och ramper innan fartyget sätts i trafik

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen i BRF Linnéa.