Vi har nu kommit in i september månad – första höstmånaden.
ÅRSSTÄMMA 2015

Brf Linnea’s första årsstämma under egen ledning närmar sig nu med stormsteg. Vi har nu avslutat vårt första verksamhetsår med egen vald styrelse. Det har varit ett tufft och jobbigt år men samtidigt väldigt inspirerande att få vara med och bygga upp en ny förening. Datum för stämman är tisdag 17 november kl. 18. Plats meddelas senare.

EXTRA ÅRSSTÄMMA

Under det här året har det hänt en del lagmässigt på bostadsmarknaden. Det medför att vi måste anta förändrade föreningsstadgar så att dessa ska överensstämma med förändringar gjorda i Bostadsrättslagen, Lagen om ekonomiska föreningar samt i tillämpliga fall Brottsbalken och Diskrimineringslagen. Detta kan endast göras vid två på varandra följande föreningsstämmor. För att göra det så smidigt som möjligt har styrelsen valt att lägga en Extra föreningsstämma innan vår ordinarie föreningsstämma. Denna Extra årsstämma kommer att hållas tisdag 22 september kl 18.30 i expeditions-/styrelserummet i entreplan.  Separat kallelse kommer.

GÄSTRUMMET

Vårt gästrum (i entreplan) har blivit populärt att använda. Det är bra. Däremot har det inkommit till styrelsen information om missnöje med städningen av framförallt duschen/toaletten vid ett par tillfällen. Det är tråkigt att det ska behöva nämnas men tanken med den låga hyran för rummet är att vi städar efter oss innan vi lämnar. Vi har inte köpt någon separat städning av detta rum vilket skulle leda till att vi blir tvungna att höja avgiften väsentligt. Styrelsen har valt att inte debitera extra vid de tillfällen som varit hittills. Bättring måste till om vi ska fortsätta med denna förmån för oss medlemmar.

AFTER WORK

Trivselgruppen kommer att inbjuda till After Work torsdag 8 oktober.  Separat info kommer.

ENTREMATTA PLAN 2

Riksbyggen har äntligen levererat den skrapmatta som vi har efterfrågat till entrén på plan 2.

SOPNEDKASTEN

Det förekommer fortfarande att luckorna till inkasten står öppna. Dessa kan vara tröga att stänga – de behöver tryckas till. Se till att luckan slår igen och tryck gärna till den, så vi slipper otrevlig lukt (stank) i huset.

BREDBAND

Det har under året lyfts frågan från er medlemmar om att vårt bredband är långsamt. Vi har lyssnat på er och undersökt möjligheten att uppgradera hastigheten till 100 Mb/s eller göra ett tilläggsavtal med högre hastighet för samma tid som nuvarande avtal gäller. Tyvärr får vi besked från Telia att detta inte är möjligt. Det avtalet som är skrivet av den byggande styrelsen går inte på något sätt att ändra. I dagsläget är vi låsta till avtalet som löper fram till slutet av 2017.

HEMSIDAN

Vi har tidigare skrivit om att Brf linnea har en hemsida på gång. Denna är fortfarande under uppbyggnad och innehåll och utseende kan variera från gång till annan.

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en trevlig höst.