GRILLKVÄLL I MAJ

Torsdag 21 maj hade trivselgruppen inbjudit föningens medlemmar till en grillkväll på föreningens uteplats på plan 2. Då det var det första eventet var gruppen lite osäker på hur många som skulle komma. Positvit överraskad blev man av att kunna räkna in ett 30-tal personer. Reaktionerna efteråt har bara varit positiva. Trivselgruppen hälsar att man återkommer efter sommaren. Du, som medlem, får gärna komma in med förslag på aktiviteter – styrelsen@brflinnea.com.loopiadns.com eller lämna förslag i postfacket.

DIGITALA INFORMATIONSTAVLAN I ENTREN

Informationstavlan är nu utbytt och fungerar.

 DÖRRÖPPNARE PÅ STOLPE

Vi har tidigare informerat om dessa öppnare vilka inte har fungerat som önskat. Vi har äntligen lyckats få ordning på dessa. När man använder den blå taggen på dessa stolpar ska dörren öppnas automatiskt. Sedan cirka en vecka ska det vara igång. Om någon fortfarande har problem med att det inte fungerar – kontakta styrelsen.

 GRANNSAMVERKAN

Något som ni kanske har uppmärksammat senaste veckan är att vi har fått upp skyltar om Grannsamverkan. Det förekommer inbrott och skadegörelse även hos oss. Vi har, tillsammans med våra grannföreningar på gatan, engagerat oss i Grannsamverkan. Det innebär i korthet att vi bryr oss om vad som händer och sker i vårt närområde (inom föreningen och ytorna runt om kring) och vi har koll. Var uppmärksam på om någon följer med in i trappuppgången när du går in – se gärna till att dörren stängs innan du går till hissen eller trappan. Bli inte förnärmad om någon frågar dig i trappan, eller när du vill in, vad du ska göra här. Vi känner inte alla i föreningen och har i det fallet bara våra medlemmars säkerhet att tänka på. Detta kan du själv också bidra med.

 RÖKNING UTANFÖR ENTRÉER

Styrelsen har uppmärksammats på att det slängs både gamla portionssnus och spottas ut lössnusprillor i trapphuset. Cigarettfimpar slängs i planteringen och på marken utanför föreningens entréer, detta är en sanitär olägenhet. Medlemmarna uppmanas att inte stå direkt vid entréerna då röken kan störa grannarna som bor ovanför/intill entrén. Den som röker/snusar tar hand om sina fimpar och prillor och slänger på avsedd plats.

FLAGGAN

Vår flagga har blivit flitigt använd, den korta tid som vi haft den. Flaggan är inte enbart till för att föreningen ska kunna flagga vid allmänna flaggdagar. Om någon medlem i föreningen har något att uppmärksamma, kanske födelsedagar – bröllop m.m. och gärna vill att den svenska flaggan ska hissas har inte styrelsen några invändningar mot detta. Du som har intresse av detta kan kontakta vår tf. flaggansvarig Ulf Pettersson – tel. 0708-247825.

EXPEDITIONSTID

Nu är det sommaruppehåll med vår expeditionstid i föreningslokalen. Nästa datum styrelsen finns tillgänglig är den 13 augusti kl. 18.00

MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN

Vi närmar oss slutet på vårt första räkenskapsår som egen förening. I och med detta ska vi hålla en årsstämma under hösten och samtidigt behandla eventuella motioner från er. Motionstiden närmar sig med stormsteg. Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast en månad efter räkenskapsårets utgång. Sista dag för inlämnandet av motioner är den 31 juli. Motioner lämnas i styrelsens postfack i entrén.

 DEBITERING AV GÄSTLÄGENHETEN

Vi har haft problem med att få registreringen av bokningen av gästlägenheten att fungera fram tills nu. Därför har inga debiteringar gått ut. Nu har äntligen Riksbyggen lyckats lösa detta och vi kommer därför att debitera alla bokningar som varit från och med årsskiftet på juli månads avisering för augusti. Vi beklagar att Riksbyggen inte har lyckats lösa detta förrän nu men hoppas att det i framtiden kommer att fungera som tänkt, d.v.s. debitering på nästkommande månads avgiftsavi.

 EXTRA ÅRSMÖTE

Redan nu vill vi passa på att informera om att vi kommer att hålla ett extra årsmöte under hösten innan ordinarie årsstämma för att anta nya Normalstadgar. Stadgeändring kan bara ske efter beslut tagna på två på varandra följande stämmor. Detta är en åtgärd som alla bostadsrättsföreningar behöver göra i och med att lagstiftningen har förändrats. Detta med normalstadgar är något som åläggs oss från Riksbyggen. Ändringarna i stadgarna är för omfattande för att kunna noteras här. Mer information kommer i samband med kallelsen.

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt skön sommar