Nu har vi kommit in i andra halvan av marsmånad – våren sägs vara på väg. 

BRANDDÖRREN NEDRE TRAPPHUS

Vi har haft problem med att denna dörr varit stängd. Nu har vi äntligen fått det ordnat. Dörren går återigen att ställa upp.

OMBYGGNAD AV TILLFART BRANDGATA

Förhoppningsvis har ni alla läst informationen från styrelsen på infotavlan gällande att kommunen ska göra en ombyggnad med förbättrad tillfart till vår brandgata. Detta är en fråga som styrelsen tog upp på ett tidigt stadie under hösten när kommunen lade ut kantstenen och gjorde klart med parkering och trottoar. Förutom föreningen är det både kommunen och EGS – EriksbergsGaragets Samfällighet som äger marken runt om huset, vilket har genererat en del turer fram och tillbaka. Vid händelse av fara vill styrelsen att räddningstjänsten ska få fri väg ända fram till fastigheten vilket har varit styrelsens drivkraft i frågan. Så som ombyggnaden nu har gjorts är det farbar väg över en del av EGS tidigare plantering.

DÖRRÖPPNARE PÅ STOLPE

Vi har fått påpekande från er medlemmar om att öppning av entredörrar via stolpen inte fungerar då dörren inte går upp automatiskt. Det har inte varit något fel på dessa då Riksbyggen har lagt frågan för ett styrelsebeslut om denna funktionalitet skall ändras. Anledningen till att de inte varit aktiva från början är att den byggande styrelsen ville minska underhållet, då det ökar slitaget och i förlängningen kräver ett större underhåll. Styrelsen har ändå tagit beslutet att koda om dessa stolpar. När man lägger sin tagg mot läsaren kommer dörren att öppnas automatiskt. Detsamma gäller då även entredörren på plan 2. Automatisk öppning gäller fortsatt även för ”armbågsknappen” som sitter på väggen i trapphuset. Denna funktion kommer inte att finnas om man använder läsaren vid dörren och inte heller om man trycker på ”nyckelknappen” intill dörren (på insidan) – dessa låser bara upp.

ENTREMATTA PLAN 2

Vi kommer att placera en skrapmatta innanför entredörren på plan 2 för att minimera att sten och grus släpas in i trapphuset.

EXPEDITIONSTID

Med start torsdag 9 april kl 18-19 kommer styrelsen ha expeditionstid i styrelserummet en kväll i månaden. Vi vill på detta sätt ge er medlemmar ytterligare en kontaktväg till oss i styrelsen. Expeditionstiden kommer fortsättningsvis vara den andra torsdagen i månaden. Ni är välkomna att ställa frågor direkt eller kanske bara prata och umgås över en fika. Här finns också möjligheten till att, om ni har eller upplever problem i huset, få diskutera dessa med styrelsen.

INFORMATION VIA EPOST.

Detta informationsblad sätter vi upp på infotavlan som vi brukar, vi skickar även ut det via epost till de medlemmar som har uppgett sådan. Epost är ett väldigt smidigt sätt för styrelsen att få ut information till samtliga berörda. Att använda oss av epost är ytterligare ett steg för att hålla oss till innehållet för vad som gäller omcertifieringen av Miljöbyggnad, bland annat minska användning av papper, som kommer att ske 2016.

Vi vill återigen be dig som ännu inte har meddelat styrelsen din epostadress, förutsatt du har tillgång till epost, att lämna den via mejl till: styrelsen@brflinnea.com.loopiadns.com eller lägg en lapp i Catti Ciborius, vår sekreterares postfack.

Ni har nu även möjlighet att kontakta styrelsen i alla frågor via denna epostadress.

 

Vänligen,

Styrelsen