Brandgatan mot parkeringsgaraget

Hej alla!

Som ni säkert har märkt, så har kommunen byggt en parkeringsficka framför vår norra brandgata (vid nerfarten till parkeringsgaraget).

Vi har nu lyckats få kommunen att istället göra en angöringsyta för räddningsfordon från garagenedfarten och upp över yttersta delen av buskarna.

 

brandgata

Styrelsen ser inte detta som den mest optimala lösningen, men även vi är medvetna om problemet med antalet parkeringsplatser i området. Räddningstjänsten har heller inga invändningar mot den föreslagna åtgärden.

Arbetet beräknas påbörjas under vecka 11 eller 12.

 

Vänliga hälsningar,

Styrelsen