Vi i styrelsen har nu haft vårt sista styrelsemöte för 2014.

Då 2014 nu går mot sitt slut och föreningen och dess medlemmar går till att fira sin första jul i nya bostäder kan vi göra en kort summering av det gångna året.

De 14 första medlemmarna i föreningen, våning 11-14, kvitterade ut sina lägenhetsnycklar 21 januari. Sedan följde övriga 10 våningsplan på de kommande 3 veckorna vilket innebar att våning 2-5 fick nycklarna 11 februari. Från detta datum var Riksbyggen Bostadsrättsförening Linnea Monsungatan 51-53 Västra Eriksberg Göteborg, komplett och där och då började historiens klocka ticka. Brf Linnea startade sin egen historia som vi framöver kommer att nedteckna med de olika händelser som kommer att ske i föreningen framöver år efter år. 15 oktober 2014 bildade vi Brf Linneas första egna medlemsvalda styrelse, (vilken har presenterats tidigare) och vi har verkat redan under dessa 2 månader. Det är mycket för en ny styrelse att sätta sig in i men vi är fast beslutna att klara av det. Vi i styrelsen har en vision att Brf Linnea ska bli en livfull och aktiv förening där vi kan umgås och inte förblir anonyma för varandra. Inte minst detta för att få en säkerhet i vårt boende och inte behöva ha en rädsla om vad för personer som rör sig i fastigheten. Vi behöver hjälpas åt att hålla ordning så vi samtidigt kan visa upp vår fastighet och förening som välskött och inbjudande.

Lördag 31 januari 2015 kommer styrelsen att hålla ”öppet hus” eller drop in i styrelserummet vilket ligger intill vårt uthyrningsrum. Mellan klockan 12 och 14 kommer ni att kunna träffa de flesta av oss i styrelsen (inkl., suppleanter). Vi vill med denna lilla enkla tillställning ge er medlemmar en möjlighet att träffa oss och diskutera eventuella frågor direkt eller också bara komma förbi och vara lite sociala. Samtliga bjuds på fika.

En liten påminnelse inför de stundande helgerna; tänk på att inte låta levande ljus brinna utan tillsyn. Om ni lämnar rummet eller går ut – GLÖM INTE ATT SLÄCKA LJUSEN!

Har du kontrollerat om brandvarnaren i din lägenhet fungerar? Det bör du göra ungefär var 6:e månad. (Se lägenhetspärmen hur du går tillväga).

Vi önskar alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott nytt år 2015.

Styrelsen