Styrelsen har haft sitt första konstituerande möte för verksamhetsåret 1/7 2014 -30/6 2015.

Föreningen hade sitt årsmöte 15 oktober där sammansättningen av styrelsen valdes.

Konstituerande möte hölls den 15 november och styrelseposterna fördelades enligt följande:

 

  • Ordförande Mikael Abrahamsson Läg. nr. 1103.
  • V.Ordförande Bo Gustavsson Läg. nr. 2301.
  • Sekreterare  Catti Ciborius  Läg. nr. 2003.
  • Övrig ledamot Barbro Sandelin Läg. nr. 2203.
  • Riksbyggen repr. Johan Leissner
  • Suppleant Ulf Pettersson Läg. nr. 2104.
  • Suppleant Robin Zachrisson Läg. nr. 1702.
  • Riksbyggen repr. Gitte Andersson

Vi kommer löpande att lämna information till er medlemmar men det är ännu inte fastslaget vilka informationsvägar vi kommer att använda oss av.

Ytterligare information om hur ni kommer i kontakt med föreningen och oss i styrelsen ska vi fastställa och sammanställa i ett kommande informationsblad till er medlemmar.

En fråga som har kommit styrelsen till känna är att det sätts upp lappar i hissar och på andra platser i vår fastighet. För dessa ändamål vill vi fortsättningsvis be er kontakta styrelsen som då kommer ansvara för att informationen sätts upp på anslagstavlan i entrén.

Styrelsen