Nu är det 1 år sedan flyttlassen gick till Monsungatan 51 på Eriksberg.

Detta bör uppmärksammas på något sätt inom föreningen. Hur det kan göras återkommer vi till i ett senare infoblad.

ÖPPET HUS

Vi inledde 2015 med att ha en ”Öppet hus dag” lördagen 31 januari då vi i styrelsen fick bekanta oss med ett antal av er medlemmar. Vi uppskattade att så många av er tog sig tid att komma förbi för en fika och dryfta en del frågor. Vi fick uppfattningen att det var ömsesidigt. Vi fick lite mer kött på benen om vilka frågor ni medlemmar har och vilka olika problem som finns i föreningen och som vi i styrelsen vill försöka lösa.

Ni luftade en del frågor vilka vi tar till oss och ska göra vårt bästa för att besvara och hitta en lösning i den mån det är möjligt.

Nedan kan du läsa om några frågor som lyftes upp samt svar på dem:

  • Det skottas för dåligt på trottoaren framför huset.

Problemet med snöskottningen har vi tagit upp med förvaltaren av föreningen, Riksbyggen förvaltning, och där ska det till en förbättring.

  • Branddörren mellan nedre trapphus och trappen till soprum/garaget går inte att ställa upp.

Branddörren är fortfarande stängd. Detta eftersom rökdetektorn som är kopplad till dörren har löst ut och elektromagneten på väggen inte går att återställa. Detta gör att dörren inte kan hållas öppen. Riksbyggens tekniska förvaltning arbetar på detta för att hitta en lösning.

  • Varför har vi fortfarande kvar Riksbyggen flaggan?

När det gäller att vi inte har en blågul vimpel/svensk fana hängande i vår flaggstång beror mer på ett förbiseende än nonchalans. Det är en självklarhet för en bostadsrättsförening med självaktning att vi ska ha en flagga men också en vimpel hängande i toppen då vi inte har hissat flaggan. Här kommer det att ske förändring ganska snart – flagga + vimpel ska inköpas. När vi har köpt in en svensk flagga är det meningen att denna ska hissas på allmänna flaggdagar men även andra dagar då föreningen anser det lämpligt. För detta behöver vi en eller flera ansvariga personer som är villig att ta på sig att sköta flaggningen.
Anmäl ditt intresse till Mikael Abrahamsson, mikaelabrahamsson@telia.com.


KONTAKTUPPGIFTER OCH INTRESSOMRÅDEN
Styrelsen passade också på att samla in uppdaterade kontaktuppgifter till er medlemmar samt information om intresseuppgifter att delta i trivselgrupp, trädgårdsgrupp m.m.  Det kan ju finnas någon med trädgårdsintresse, kanske någon boulespelare, m.m. Vår målsättning är att få till en levande förening där man som medlem och boende kommer att trivas. Ett sätt kan vara att bilda några olika grupper som anordnar trivselaktiveter t. ex grillkväll, biokväll eller kanske en travkväll på Åby. Alla idéer är välkomna, stora som stått!

Vi vill samtidigt uppdatera medlemslistan med e-postadresser som en möjlig länk för information. Ni som inte hade möjlighet att komma förbi eller glömde lämna dessa uppgifter kan fylla i kontaktuppgifter och intresseområden och förslag i medföljande talong och lämna in i Catti Ciborius postfack, sekreterare i styrelsen.
SOPSUG
Det finns 4st inkast i soprummet; 2st för restsopor, 1 för matavfall och 1 för tidningar. Den gröna luckan för Matavfall (kompost) får bara användas till att kasta den bruna kompostpåsen som finns att hämta i soprummet. De 2 grå luckorna (orange skylt ovanför) för Restsopor använder vi för att kasta soppåsar med brännbara hushållssopor – som inte är matrester. Den blå luckan för Tidningar är just till för det.

Vänligen kasta INTE pizzakartonger i någon av dessa! Dessa kartonger kommer garanterat att orsaka stopp i systemet oavsett hur väl man än vikt ihop dem, och ska därför sopsorteras som förpackningar och lämnas till kommunens återvinningsplatser (närmaste finns på Eriksbergstorget vid busshållplatsen).

Vid stopp i sopsugen kommer föreningen att debiteras en extra ”rensningskostnad” på ca.2000 kr, vid varje tillfälle som det sker. Var därför noga med vad du slänger.

Luckorna till inkastet kan vara tröga att stänga – de behöver tryckas till. Stäng luckan ordentligt efter dig så att vi slipper otrevlig lukt (stank) i entreplan. Se mer info i lägenhetspärmen under flik 6 Avfallshantering.


GRANNSAMVERKAN
Vi återkommer också snart med information om det arbete som påbörjats tillsammans med våra grannföreningar för att starta Grannsamverkan i området. Hör redan nu av dig till Ulf Petersson, GULL-BRITT-ULF@hotmail.com, om du är intresserad av att delta i detta arbete.

 

Vänliga hälsningar,
Styrelsen