Vi har vårt ständigt återkommande problem med våra porttelefoner. Senast nu i veckan var portlåset och öppning med tagg ur funktion igen. Detta har vi fortfarande ingen lösning på men vi jobbar på det med Riksbyggen och leverantören. Överhörning som har varit ett problem hos många av er boende ska leverantören nu ha hittat en lösning på. Det har monterats kondensatorer i anläggningen vid porten på plan 1 och 2, detta anses vara tillräckligt för att plocka bort problemet. Vi har tidigare informerat om att leverantören skulle göra samma åtgärd i samtliga lägenhetsapparater vilket nu alltså inte verka behövas. Styrelsen vill att ni är uppmärksamma på det här om det verkligen har försvunnit eller om ni fortfarande får överhörning. Meddela detta till styrelsen i sådana fall, skriv gärna datum och klockslag när det skedde. Detta underlättar för leverantören (och oss) att felsöka.

BRANDVARNARE

Riksbyggen har de senaste veckorna bytt ut och monterat nya brandvarnare hos de av er som har felanmält att ni har haft problem med dessa. Om det händer igen eller andra av er drabbas av samma problem senare – gör en felanmälan. Föreningen har fått ett antal att byta ut ytterligare. Glöm inte bort att brandvarnaren behöver funktionstestas minst två gånger om året.

OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL – OVK

Föreningen kommer att genomföra OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll 30–31 mars. OVK är en lagstadgad kontroll som måste göras vart tredje år. Då kontrolleras ventilationen i samtliga lägenheter och lokaler. Föreningen har anlitat en extern entreprenör – Plåtteknik Benno Lindqvist AB – som kommer att genomföra besiktningen fördelat på 2 dagar. Samtliga lägenheter kommer att få information om tid och datum närmaste veckan. Det är 2 personer från detta företag som ska göra besiktningen. De kommer att använda sig av en servicenyckel för att komma in i de lägenheter där ingen är hemma. Det innebär att ni måste ställa dörrlåset i serviceläge = 10 i 10. (Se lägenhetspärmen flik 4 Nycklar, Lås & Tag).     Ingen person från styrelsen följer med denna gång.

PERSIENNPINNAR

Vi vet att en några av er har haft problem med persiennpinnar. Vi har nu fått ett antal persiennpinnar, 50 cm långa, för utbyte. Har ni trasiga persiennpinnar, så hör av er till styrelsen, så får ni för utbyte.

Styrelsen