Styrelsen vill informera lite om vad som hänt under juli månad.

Brandsystemen

Styrelsen har blivit uppmärksammad på en händelse som skedde torsdag 14 juli. En medlem hade reagerat på att det började tjuta i lägenheten och sedan åstadkoms ett undertryck som gjorde att det inte gick att öppna dörrarna. Styrelsen har gjort efterforskningar då vi inte har blivit informerade om att någon form av underhållsarbete eller liknande skulle ske. Resultatet av denna efterforskning gav vid handen att det var ett fellarm från våra brandgasfläktar. Exakt vad som hänt får vi reda på efter semestrarna. Vid larm som dessa (det larmar hos förvaltaren) måste man svara omgående och snabbt på – man kan inte informera de boende (d.v.s. styrelsen) innan man åker ut och kontrollerar och i samband med detta kan man behöva göra ett funktionstest, vilket kan vara förklaringen till vad som hände. Detta inte att förväxla med de brandvarnare som alla lägenheter är utrustade med som standard. Dessa reagerar enbart på rök som uppstår i den egna lägenheten. Kom ihåg att föreningen inte har något ansvar för brandvarnaren utan det ligger på bostadsrätts- innehavaren att underhålla och byta ut batteriet vid behov – rekommenderat att kontrollera minst 2 ggr per år. Vid någon form av rökutveckling i trapphus eller i hisshallen finns det rökdetektorer som ska reagera på detta men då tjuter det inte inne i lägenheten. Vi vill i detta sammanhang även påminna om att om det brinner i fastigheten (även i hisshallen utanför lägenheten) ska man absolut inte försöka att ta sig ut. Håll fönster och dörrar stängda. Stanna i lägenheten och invänta räddningspersonal som hjälper er att komma ut om det blir nödvändigt. Lägenhetsdörren är anpassad för att stå emot eld i minst 30 minuter.

Planteringar på framsidan

Vi har nu gjort vår entré mer välkomnande med nya planteringar som kommer att ge ögonfägnad framöver när blomningen kommer i gång på allvar. GUAB – som är vår trädgårdsentreprenör – har i dagarna avslutat all ombyggnad och nyplantering och kommer att sköta vattning och skötsel det närmaste halvåret. Slutresultatet är inte framme ännu men man kan nu ordentligt skönja hur det kommer att se ut när all växtlighet har rotat sig och börjar blomma. Styrelsen hoppas att detta ska ge ännu bättre trivsel i föreningen.

Styrelsen Brf Linnea önskar alla medlemmar en fortsatt skön sommar.