Vår bostadsrättsförening har nu snart uppnått 3 år från inflyttning. När vi övertog fastighet och mark vid den första föreningsstämman i november 2014 fick vi också med många ingångna avtal, för att föreningen skulle kunna förvaltas på ett bra sätt.

Dessa avtal börjar snart löpa ut, ett större antal är på 5 år (20140101 – 20181231).

Framförallt är det vårt förvaltningsavtal som vi i dag har med Riksbyggen som vi inte är nöjda med. Vi måste säga upp våra avtal i tid, de flesta avtal löper med 9 månader uppsägning vilket betyder senast 2018-03-31.

Styrelsen har som motto att alltid verka för ett sunt boende för medlemmarna i Brf Linnea. Vi arbetar hela tiden med att hålla kostnader nere och samtidigt få en stabil förening både gällande ekonomi och underhåll. För att kunna fortsätta detta arbete behöver vi hjälp i vissa frågor. Om vi inte ska behöva köpa in dyra tjänster krävs det att ni som medlemmar engagerar er i föreningen med punktinsatser – för allas vårt bästa. Några av er har säkert dolda talanger (av eget intresse eller professionellt) vilka kan komma till användning för oss alla.

För att kunna få till ett nytt förvaltningsavtal måste vi skapa ett förfrågningsunderlag som är specifikt för vår förening. Denna förfrågan måste ut till leverantörer i god tid under hösten i år för att kunna få till ett avtal senast halvårsskiftet 2018. Om det blir att vi byter aktör behöver de ha ett antal månader på sig till att organisera före avtalsstart.

Vi vill bilda en arbetsgrupp (3–4 personer) under styrelsen som tar hand om framtagande av förfrågningsunderlag och sammanställning av beslutsunderlag till styrelsen.

Har du erfarenhet från avtalsförhandling eller liknande intresse ser vi verkligen framemot att du hör av dig till styrelsen omgående, dock senast 27 februari då detta arbete behöver komma igång så snart som möjligt.

 

Styrelsen