Vi har nu passerat september – vilket sägs vara första höstmånaden men vi har ju fått uppleva något annat detta år.


TEST AV BRANDGASFLÄKTARNA
I början på september hade vi ett test av våra brandgasfläktar som genomfördes av Tornstaden och underleverantörer. Resultatet är godkänt. Ni som var hemma under denna tid märkte kanske att det var svårt och nästan omöjligt att öppna dörrarna. Det är så det ska vara – det blir ett undertryck när fläktarna går igång och suger ut de farliga brandgaserna. Vid brand ska ni stanna inne i lägenheten till dess att hjälp kommer. Våra lägenheter (dörrar och väggar) står emot en brand i hisshallen under en timmas tid. Någon eller några av er kan även ha fått en obehagskänsla av att inte kunna öppna dörren men det är alltså inget fel.

MÅLNING AV GÅNGSLUSS
Gångslussen som är mellan garaget och vår fastighet (det lilla fyrkantiga utrymmet) ser idag ganska slitet ut redan 3 år efter inflyttning. Detta utrymme kommer att målas inom de närmaste veckorna. Arbetet är beräknat till maximalt 2 dagar och under den tiden spärrar vi av denna utgång. Vi som har parkering i garaget får ta en liten omväg och användas oss av garagets entré intill portarna eller sidoingången som bland annat Brf Ellinor använder (vid det södra cykelrummet).  Mer information om tid och datum kommer i god tid.

ÅRSSTÄMMA 2017
Årets stämma närmar sig. Vi har avslutat vårt tredje verksamhetsår. Vi har haft ett ganska kämpigt år men samtidigt har det gett oss inspiration då vi ser att det ger resultat för oss alla i föreningen med bland annat ökad trivsel. Datum för stämman är tisdag 12 december kl.18.00. Plats meddelas senare.

ARBETE PÅ BAKSIDAN
Vi har under det senaste året arbetat med att få ordning på vår framsida (gjordes i stort sett klart 2016) och det här året har vi diskuterat i omgångar hur vi ska gå vidare med baksidan (häck, gräsmattor, planteringar och gemensamhetsyta) på plan 2. Vi har i dagarna fått klart med en entreprenör om att ta tag i detta under våren 2018. De har börjat redan nu med att klippa ner häcken. Eventuellt ska de även rensa i planteringen innanför häcken mellan gångbanan och huset. Denna plantering kommer att förändras under våren. Mer information kommer löpande.

MILJÖRUMMET
Vill passa på att förtydliga om Miljörummet. Miljörummet är skapat för att vi ska få ha våra sopinkast inomhus – till skillnad många av de övriga fastigheterna på Eriksberg där inkasten är placerade utomhus. Här får vi endast slänga sådant som man utan problem – och förpackat i plastpåsar – kan stoppa in i hålen som är bakom luckorna på väggen. Inkastet för Restsopor är precis vad det beskriver – sopor som inte kan återvinnas. Rummet är inte lämpat för att lägga grovsopor eller annat t. ex emballage vilket ska lämnas i returåtervinningen (blå behållare utplacerade på strategiska platser) eller då ni har större än vanligt förpackningsemballage lämnas dessa till återvinningsanläggningar som finns runt om i staden. Den närmaste oss är Bulycke ÅV. Om det lämnas i miljörummet och föreningen (styrelsen) måste ombesörja att det forslas bort måste vi köpa den tjänsten från vår förvaltare och då är det belagt med ytterligare kostnader som drabbar hela föreningen.

VALBEREDNINGENS ARBETE
Den 12 december är det föreningsstämma och vi skall välja ny styrelse för nästa verksamhetsår. Valberedningen har börjat sitt arbete med att söka medlemmar som vill engagera sig i en styrelse. Ni har redan sett anslagen som suttit i hissen och på infotavlan i entrén. Är du intresserad av ett utvecklande arbete som representant i vår styrelse skall du kontakta valberedningen.

AFTER WORK
Vi kommer att återuppta after work kvällarna som vi har haft ett par gånger om året. Närmast blir det 19 oktober. Mer information kommer.

Med förhoppning om en fortsatt varm och skön höst.

 Styrelsen