Injustering av värmesystemet

Efter 2-årsbesiktningen har Tornstaden ålagts att kontrollera om vårt värmesystem är riktigt injusterat.

För att underlätta för er boende och för att minimera spring i lägenheterna, har styrelsen i samråd med Tornstaden och Riksbyggen kommit överens om att, göra en total flödesmätning. Detta innebär att värmen kommer att stängas av under en natt, nu på torsdag/fredag. Vi ber er att vrida upp termostaten (den vita ratten) på era radiatorer till max, dvs så hög siffra som möjligt, på torsdag kväll. Värmen kommer sedan att stängas av. Detta innebär att när temperaturen i rummet sjunker, kommer termostatventilen, inne i termostaten, att öppna till fullt öppen. På morgonen sätts sedan värmen på, och då kommer man att mäta flödet runt om i anläggningen för att jämföra med projekterade värden. För att inte störa mätningen, ber vi er att inte sätta på extra värmekällor som elektriska element och liknande. Några kanske kommer att uppleva det som extra kallt den natten, men styrelsen har övervägt detta mot att ha ytterligare hantverkare springande i varje lägenhet, och bedömt detta som ett bättre alternativ.

Faller mätningarna bra ut, kommer enbart några stickprov behöva göras inne i några av våra lägenheter.

Hoppas ni har överseende med eventuella obehag under natten, men som sagt, vi gör detta för att försöka minimera spring i lägenheterna.

Med vänlig hälsning, Styrelsen i BRF Linnéa