Brf Linneas valberedning regleras i föreningens stadgar, §57. Vid ordinarie föreningsstämma utses årligen minst två (2) ledamöter till valberedningen. Deras uppdrag gäller för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma hållits.Valberedningens uppgift är att föreslå valbara och lämpliga kandidater till förtroendeposter som föreningsstämman ska välja.

Valberedningen utgörs 2018/2019 av Anders Holm (sammankallande – Läg.1703) och Philip Carling (Läg.2102). ‪Är du intresserad av ett spännande och utvecklande arbete som styrelserepresentant, så vill vi att du kontaktar oss i valberedningen. Tveka inte att höra av dig till valberedningen med frågor eller förslag.